Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Oog voor het individu

Een veilige plek om met plezier van elkaar en met elkaar te leren.

Ons Team

Onze Groepen

Welkom

Welkom op de website van de Maaspleinschool. De Maaspleinschool wil goed onderwijs bieden voor alle kinderen. We zijn een kleine school waardoor we oog hebben voor ieder individu. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal in onze visie. We zijn trots op onze leerlingen en onze school.

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor onze school. We werken op onze school met een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag op school. Daarnaast bieden wij gratis voorschools toezicht aan. De kinderen kunnen vanaf 7.30 uur opgevangen worden.

We hopen dat u een via deze website een goed beeld krijgt van onze school.

De Maaspleinschool: een kleine, gezellige en professionele wijkschool

Een veilige plek om met plezier van elkaar en met elkaar te leren. Dat is de missie van onze school. Wij leiden kinderen op tot zelfstandig denkende en functionerende burgers in een democratische samenleving. Hierbij staat goed en modern onderwijs centraal. We zijn trots op onze onderwijsresultaten.

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor onze school.

Schoolkamp

Met alle groepen zijn wij op schoolkamp geweest!   Overdag hebben we genoten van het goede weer maar ook van alle leuke activiteiten. Zo hebben onze juffen en meesters een spannende speurtocht uitgezet. Verder hebben we samen veel plezier gehad van 

Take it Easy

Vanaf volgend schooljaar starten we met het geven van Engelse lessen vanaf groep 1. De Maaspleinschool krijgt dan een aantal keer per week lesjes en zodoende leren onze kinderen vanaf de kleutergroepen al woordjes in het Engels! Engels is een wereldtaal en 

Tevredenheidsonderzoek

Ook dit jaar waren we weer erg benieuwd hoe de Maaspleinschool wordt ervaren door leerlingen en hun ouders. Ouders geven de Maaspleinschool gemiddeld een 7.6 Dat komt overeen met de tevredenheid van ouders op andere scholen van de SPO Utrecht. 

Peuterochtend

Is uw kind 3 jaar? Kom dan naar onze peuterochtend op vrijdag 14 juni. Van 9.00 uur tot 10.00 uur kunt u samen met uw kind een les volgen op de Maaspleinschool. Aanmelden kan via; directie.maasplein@spoutrecht.nl Groet,   team Maaspleinschool 

Open dag

Graag nodigen wij nieuwe ouders uit op onze open dag. Op woensdag 29 mei bent u van harte welkom om vanaf 11.00 uur een kijkje te komen nemen in de klassen. We sluiten dan onze culturele week af met een 

Phialoparvum maaspleinensis.

Ouail Zaim (11) en Mohamed Bidari (12) van de Maaspleinschool ontvingen vandaag officieel het certificaat dat hoort bij de ontdekking van de nieuwe schimmelsoort. Die kreeg de naam van hun school: Phialoparvum maaspleinensis. Alle leerlingen waren hierbij aanwezig. Zij gaven Ouail en 

Goed burgerschap

Samen met ouders voeden wij onze kinderen op tot Vreedzame burgers; kinderen leren hoe zij verantwoordelijke, betrokken en actieve leden van onze samenleving kunnen zijn. De methodiek van De Vreedzame School is hierin onze leidraad. De Rivierenbuurt is tevens een Vreedzame Wijk. De kinderen van de Maaspleinschool hebben een serieuze rol in onze minimaatschappij. We hebben een kinderraad in de wijk en een leerlingraad op school. Kinderen uit de hogere groepen helpen regelmatig de jongere kinderen. Wij zijn een kleine school. Iedereen kent elkaar en dat is een prachtig uitgangspunt om veel te bereiken in dit belangrijke thema.

Creativiteit

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid in onze maatschappij. Wij besteden hier ruim aandacht aan. We vinden tekenen, drama, handvaardigheid en muziek belangrijke vakken. Regelmatig hebben we Open Podium waar leerlingen voor elkaar optreden. Twee keer per jaar hebben we een culturele week voor groep 1-8. Hiermee vestigen we extra aandacht op creativiteit vanuit een bijzondere discipline als bijvoorbeeld film, dans en cultureel erfgoed. Dit zijn tegelijk feestelijke weken waarin we samen vieren.

Modern onderwijs

Op onze kleine en sfeervolle school geven wij modern en goed onderwijs. Creatief- en kritisch denken, zelfregulering en probleem oplossen zijn vaardigheden die de kinderen leren. In groep 1-3 leren ze dit door middel van betekenisvol spel. In groep 4-8 door middel van het doen van onderzoek. In onze maatschappij is een verschuiving gaande naar een kennissamenleving waarbij diensten en innovatie centraal staan, waar dit vroeger industrie en productie waren. Hier hoort ander onderwijs bij waarbij leerlingen door middel van onderzoeken en ontdekken leren antwoorden te vinden op vragen en zo kennis en vaardigheden opdoen.

Wij leiden kinderen op tot zelfstandig denkende en functionerende burgers in een democratische samenleving.