Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

Maasplein School

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Oog voor het individu

Een veilige plek om met plezier van elkaar en met elkaar te leren.

Ons Team

Onze Groepen

Welkom

Welkom op de website van de Maaspleinschool. De Maaspleinschool wil goed onderwijs bieden voor alle kinderen. We zijn een kleine school waardoor we oog hebben voor ieder individu. De kwaliteit van het onderwijs staat centraal in onze visie. We zijn trots op onze leerlingen en onze school.

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor onze school. We werken op onze school volgens de methodiek leerKRACHT. We hebben wekelijks een bordsessie waarbij we leerlingendoelen stellen die we willen behalen. We bereiden regelmatig samen lessen voor, bekijken lessen van elkaar en geven hier feedback op. Dit alles om elke dag een beetje beter te worden. We willen een lerende organisatie zijn. Een professionele cultuur waar samenwerken een belangrijke rol speelt.

We hopen dat u een via deze website een goed beeld krijgt van onze school.

De Maaspleinschool: een kleine, gezellige en professionele wijkschool

Een veilige plek om met plezier van elkaar en met elkaar te leren. Dat is de missie van onze school. Wij leiden kinderen op tot zelfstandig denkende en functionerende burgers in een democratische samenleving. Hierbij staat goed en modern onderwijs centraal. We zijn trots op onze onderwijsresultaten.

Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor onze school.

Goed burgerschap

Samen met ouders voeden wij onze kinderen op tot Vreedzame burgers; kinderen leren hoe zij verantwoordelijke, betrokken en actieve leden van onze samenleving kunnen zijn. De methodiek van De Vreedzame School is hierin onze leidraad. De Rivierenbuurt is tevens een Vreedzame Wijk. De kinderen van de Maaspleinschool hebben een serieuze rol in onze minimaatschappij. We hebben een kinderraad in de wijk en een leerlingraad op school. Kinderen uit de hogere groepen helpen regelmatig de jongere kinderen. Wij zijn een kleine school. Iedereen kent elkaar en dat is een prachtig uitgangspunt om veel te bereiken in dit belangrijke thema.

Creativiteit

Creativiteit is een belangrijke vaardigheid in onze maatschappij. Wij besteden hier ruim aandacht aan. We vinden tekenen, drama, handvaardigheid en muziek belangrijke vakken. Regelmatig hebben we Open Podium waar leerlingen voor elkaar optreden. Twee keer per jaar hebben we een culturele week voor groep 1-8. Hiermee vestigen we extra aandacht op creativiteit vanuit een bijzondere discipline als bijvoorbeeld film, dans en cultureel erfgoed. Dit zijn tegelijk feestelijke weken waarin we samen vieren.

Modern onderwijs

Op onze kleine en sfeervolle school geven wij modern en goed onderwijs. Creatief- en kritisch denken, zelfregulering en probleem oplossen zijn vaardigheden die de kinderen leren. In groep 1-3 leren ze dit door middel van betekenisvol spel. In groep 4-8 door middel van het doen van onderzoek. In onze maatschappij is een verschuiving gaande naar een kennissamenleving waarbij diensten en innovatie centraal staan, waar dit vroeger industrie en productie waren. Hier hoort ander onderwijs bij waarbij leerlingen door middel van onderzoeken en ontdekken leren antwoorden te vinden op vragen en zo kennis en vaardigheden opdoen.

Wij leiden kinderen op tot zelfstandig denkende en functionerende burgers in een democratische samenleving.