Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Bewegingsonderwijs

In de groepen 3 t/m 8 geeft een vakdocent gymnastiek in onze eigen gymzaal. Deze gymzaal is gevestigd aan de Lingestraat. Elke groep heeft twee keer per week gym. In groep 3 t/m 8 gebruiken we gymkleding. Graag de kleren schoon in een tas meenemen: gymschoenen voorzien van een antislipzool (deze schoenen mogen niet buiten worden gedragen) turnpak of sportbroek met T-shirt. Verkeer De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ons allemaal. Ouders leren hun kinderen hoe ze veilig over straat kunnen. Scholen geven verkeersles. Op school worden actuele theoretische verkeerslessen gegeven en daarnaast proberen we zoveel mogelijk de theorie in praktijk te brengen. Onze leerlingen nemen deel aan het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een schriftelijke en een praktische toets. De verkeerslessen in groep 4/5/6 worden ondersteund door werkbladen van ‘Op Voeten en Fietsen’ en in groep 7/8 door de ‘Verkeerskrant’. De leerlingen in groep 8 bereiden zich voor op de route die zij straks moeten afleggen naar het voortgezet onderwijs. Schrijven Voor schrijven gebruiken we de methode Schrift vanaf groep 3. We bieden schrijven tot en met groep 8 aan. In deze tijd van digitalisering is het in onze ogen goed om het schrijven expliciet te blijven oefenen.