Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Cultuureducatie

We willen dat de kinderen actief, receptief en reflectief kennismaken met de verschillende disciplines van kunst en cultuur. Dit betekent dat ze zelf kunst maken, maar er ook op leren reflecteren en er naar leren kijken of luisteren. Hierdoor kunnen zij hun eigen creativiteit, vaardigheden én zelfbeeld ontplooien. Het hele jaar wordt structureel muziek en tekenen en handvaardigheid aangeboden. Hiervoor hebben we een vakleerkracht vanaf het schooljaar 2018-2019. We hebben creatieve middagen waarbij de klassen gemixt werken en open podia voor verschillende uitingen van talenten. Gedurende het schooljaar hebben we daarnaast twee keer culturele weken in het jaar waarbij de hele school aan eenzelfde discipline binnen het cultuuronderwijs werkt (drama, literaire vorming, fotografie, dans, drama, audio-visueel en cultureel erfgoed). De kinderen presenteren als afsluiting wat ze tijdens deze weken geleerd hebben aan de ouders.