Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

 • De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
  op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat waarin:

 • leerkrachten prettig werken
 • handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt.
 • kinderen zich veilig voelen
 • kinderen zich gehoord en gezien voelen
 • iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander
 • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat en de eigen kracht van kinderen benut.

Opbouw Vreedzame School

De aanpak is in blokken opgebouwd die in wekelijkse lessen terugkeren in de klas. Hier wordt het nieuwe gedrag aangeleerd om het op andere plekken verder te ontwikkelen:

 • blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat
 • blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering
 • blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie
 • blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens
 • blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid
 • blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit

Vreedzame School