Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Technisch lezen

 

Het aanvankelijk lezen begint in groep 3. Wij gebruiken hiervoor de methode van ‘Veilig Leren Lezen’. Na ongeveer een half jaar kunnen de leerlingen alle letters lezen en eenvoudige woorden spellen. De taalmethode van groep 3 is geïntegreerd in de methode ´Veilig Leren Lezen´. Om de voortgang van het lezen goed te volgen toetst de leerkracht de kinderen ongeveer elke 3 weken. Mocht er een probleem zijn tijdens de leesontwikkeling dan kan de leerkracht snel schakelen en extra hulp aanbieden. Dat geldt ook voor kinderen die meer aan kunnen dan het basisprogramma.

In groep 4 begint het voortgezet technisch lezen. Daarvoor gebruiken we de methode Estafette. Op grond van standaard leestoetsen wordt het leesniveau per kind bepaald. Naast de lessen vanuit de methode oefenen de kinderen zelfstandig in kleine groepjes door om beurten hardop te lezen. De groepsleiders wisselen per les zodat iedereen evenveel aan bod komt. Het technisch lezen wordt vanaf groep 4 tweemaal per jaar getoetst aan de hand van de zo gehete AVI-toetsen en Drie-Minuten-toets. De leerkracht controleert of de leerlingen in een vlot tempo en correct kunnen lezen. Naast het lezen op school is het lezen thuis ook erg belangrijk! Wij raden aan om elke dag 10 minuten samen met u kind te lezen. Regelmatig een bezoekje aan de bibliotheek zorgt voor leesmotivatie bij kinderen omdat ze dan lezen vanuit hun interesse. Een abonnement voor kinderen is gratis, u kunt zich aanmelden via de onderstaande link.

Lid worden