Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Huiswerk

 

Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen huiswerk mee naar huis krijgen. De groepen 3 en 4 krijgen incidenteel huiswerk mee en de groepen 5 t/m 8 structureel. Het doel om incidenteel huiswerk mee te geven is voornamelijk om extra leertijd te creëren. Dit kan voor de gehele groep zijn, maar kan ook voor een klein groepje uit de klas of zelfs voor een individuele leerling gelden. Door middel van het huiswerk bereiken we de volgende doelen:

  • Het creëren van extra leertijd. Binnen de basisschool proberen we zo goed mogelijk om te gaan met de tijd die beschikbaar is. Bij een aantal vakken is er leerstof die veel herhaling nodig heeft. Hierbij gaat het om activiteiten als leerstof doorlezen, herhalen en inoefenen, zoals o.a. het aanleren van de tafels en topografie, maar ook het oefenen met cijferen, het leren voor een geschiedenistoets enz.)
  • Het leren plannen en studeren.
  • Het bevorderen van een goede werkhouding.
  • Het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen.
  • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij het onderwijs