Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Maaspleinschool ondertekent Vreedzame Wijk

Maandag 17 juni jl. heeft Marco Murk namens de Maaspleinschool de intentieverklaring ondertekend om mee te werken aan de Vreedzame wijk in Rivierenwijk. 
Scholen en partners in Rivieren- Dichterswijk geven gezamenlijk vorm aan de Vreedzame wijk. Onder de Vreedzame Wijk verstaan we de pedagogische infrastructuur waarin kinderen mogelijkheden geboden worden zich te ontwikkelen tot democratische burgers. Ze leren conflicten op te lossen in een veilig, positief sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat, als alternatief voor de straatcultuur. Scholen en partners, die met en voor kinderen en jeugd en hun ouders werken gaan daartoe een samenwerking aan.

vreedzame wijk