Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Wennen

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag hij of zij 10 dagdelen komen wennen. Welke dagdelen dat zijn, wordt bepaald door de ouders in overleg met de intern begeleider tijdens het intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats als het kind 3 jaar en 8 maanden is. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind besproken, maar vooral ook de wederzijdse verwachtingen. In dit gesprek kunnen ouders alles vragen m.b.t. school wat ze willen vragen. De aankomende kleuter zelf mag ook bij het gesprek aanwezig zijn. Graag zelfs!