Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Bestuur / MR / OR

Het schoolbestuur

Onze school is één van de openbare basisscholen van de Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht. Uitgangspunt is het verzorgen van goed, kindvriendelijk onderwijs voor alle leerlingen van onze scholen. Centraal daarbij staat de kwaliteit van het onderwijs!

De Stichting openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is het schoolbestuur van alle openbare bassischolen, een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs (s(v)o) in de gemeente Utrecht. Ook valt de Internationale School onder ons bestuur.

Bekijk ook de site van de SPO Utrecht: www.spoutrecht.nl

De medezeggenschapsraad (MR)

Naast de directie en het bestuur houdt ook de MR (medezeggenschapsraad) zich bezig met het beleid. De MR heeft in beleidszaken een adviserende of beslissende stem. Ze denkt mee over onderwijskundige zaken, reglementen, benoeming van medewerkers, vakantieregelingen, enz. Soms heeft de MR alleen adviesrecht, soms mag het schoolbestuur alleen een besluit invoeren als de MR daarmee instemt. Dit is wettelijk geregeld.

In de MR zitten ouders en leerkrachten:

 • Monique Meurs (leerkracht groep 3/4 en 4/5)
 • Marije Kuus (leerkracht groep 3/4)
 • Eline Klaassen (leerkracht groep 8)
 • Arne Smeels (ouder, vader van Juul groep 1/2 en Alex groep 3/4, voorzitter)
 • Jody Hoogenberg (ouder, moeder van Danai gr 6/7)

We willen ouders en leerkrachten in deze vergaderingen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom horen we graag wat er leeft. Ouders kunnen ons hiervoor persoonlijk aanspreken of een mail sturen naar mr.maasplein@spoutrecht.nl

In de hal van school hangt een brievenbus waarin ouders ideeën, vragen of opmerkingen kwijt kunnen. En natuurlijk spreken wij ook zelf anderen aan om te horen wat er speelt.

Via de nieuwsbrief informeren wij ouders over wat er in de MR besproken wordt. Daarnaast plaatsen we de notulen van iedere vergadering op de website van de school, en verspreiden we ze via het folderrek in de hal.

U kunt de goedgekeurde notulen opvragen van de vergaderingen die plaatsgevonden hebben.

 

Voor zaken die alle scholen aangaan, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.


De ouderraad (OR)

De ouderraad ondersteunt de school bij de organisatie van feesten en vieringen, zowel op verzoek van de leerkrachten als door zelfstandig activiteiten te organiseren. Wij zijn daarmee niet een inspraakorgaan, daar is de medezeggenschapsraad voor. Wat wij willen bereiken is het volgende:

 • Zorgen voor de leuke extra’s op school
 • Aansluiten bij nationale gebeurtenissen en feesten (religieus en niet-religieus, moslim en christelijk)
 • Ondersteunen van het lerarenteam bij allerlei evenementen, zoals het Sinterklaas, de Kinderboekenweek etc.
 • Het inzetten van het talent wat er is bij ouders (schilderen, muziek, theater, etc.)

Heb je zin om mee te denken, wil je ons leuke ideeën aangeven, wil je ons helpen? Wij staan open voor alles. Spreek ons aan op het schoolplein, via één van de leraren of per mail op or.maasplein@spoutrecht.nl

Wij zijn:

 • Gijsbert Kamer, vader Eva (groep 5/6)
 • Leonie Kok, moeder Roosmarijn (groep 3/4) en Annabel (groep 6/7)
 • Renske Peters, moeder Fenne (groep 3/4) en Sari (groep 5/6)
 • Gonda Hollander, moeder Jill (groep 4/5) en Lizzy (groep 1/2)
 • Anneke Westerlaken, moeder Alex (groep 3/4) en Juul (groep 1/2)
 • Charlotte de Haan, moeder van Mas Russchen (groep 1/2)