Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

Maasplein School

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Onze plannen

Ieder jaar stellen we vast welke speerpunten voor ontwikkeling we hebben in het schooljaar. Tijdens studiedagen en overleggen krijgen deze punten veel aandacht naast andere ontwikkelpunten. In het schooljaar 2017-2018 hebben we als speerpunten:

  • Komend jaar zullen we kennis opdoen, een visie ontwikkelen op het terrein van onderzoekend en ontwerpend leren en de eerste stappen zetten in implementatie middels pilots.Bij groep 1-3 zal het accent liggen op betekenisvol spel, bij groep 4-8 op onderzoeken.Onderzoekend en ontwerpend leren geeft een duidelijke plek voor de 21st century skills. Er is een verschuiving gaande naar een kennissamenleving waarbij diensten en innovatie centraal staan in plaats van industrie en productie zoals in de 19e en een groot deel van de 20e eeuw. Hierbij horen andere vaardigheden welke wij de kinderen leren in het onderwijs.
  • We gaan onze kinderen vanuit onze stevige basis als kleine gemeenschap een grotere rol geven in school en in de wijk.Goed actief burgerschap van de leerlingen van school vormgeven; zowel binnen school als de wijk in. In de huidige samenleving is er steeds meer aandacht voor het belang van actief burgerschap. Actief burgerschap houdt in dat kinderen leren deelnemen aan het maatschappelijk leven en het vormgeven van de gemeenschappelijke leefomgeving in samenwerking met medeburgers en (organisaties in) de buurt.

Bij beide speerpunten zal de onderlegger voor ontwikkeling LeerKRACHT zijn. Hiermee is er zowel ontwikkeling als ook afstemming middels gezamenlijke doelen, gezamenlijke voorbereiding, collegiale consultatie, intervisie en feedback.

De speerpunten krijgen op studiedagen en in overleggen veel aandacht. Natuurlijk hebben we nog andere plannen. Deze zijn opgenomen in ons jaarplan dat we met het hele team hebben opgesteld en in de MR hebben besproken. Zo zijn we allemaal op de hoogte en eigenaar van de ontwikkelingen op onze school.