Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Visie

De Maaspleinschool staat open voor iedereen. Het is een veilige ontmoetingsplaats. We luisteren naar wat ouders en kinderen te zeggen hebben en leren elkaar respect te hebben voor iedereen. Zo creëren we een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We leiden kinderen op tot zelfstandig denkende en functionerende burgers in een democratische samenleving. We brengen ze de kennis en vaardigheden bij die ze nodig hebben om dit te bereiken.

“Een veilige plek om met plezier van elkaar en met elkaar te leren.”

Dit betekent voor ons onderwijs:

  • een optimale zorg voor alle leerlingen, zowel zwakke en zeer goede leerlingen
  • een voortdurende bewaking van de ontwikkeling van kinderen aan de hand van verschillende toets- en observatie instrumenten
  • het volgen van en actief inspelen op (maatschappelijke) ontwikkelingen
  • een doordacht aanbod van uitdagend onderwijs op maat
  • indien nodig extra hulp aan de kinderen op zowel de leergebieden als op sociaal-emotioneel gebied
  • leerlingen ondersteunen in het nemen van eigen verantwoordelijkheden
  • naast onze basisvakken aandacht voor projecten, klas(sen)overstijgende buitenschoolse activiteiten
  • een speciale aanpak voor het aanleren van vaardigheden zoals interviewen, plannen, leren leren, opzetten en uitvoeren van miniprojecten. De benodigde 21e eeuwse vaardigheden
  • dat naast individuele ontwikkeling het samenwerken belangrijk wordt gevonden waardoor kinderen met en van elkaar kunnen leren
  • dat wij ons actief opstellen om de onderwijsachterstanden ten gevolge van sociaal-economische en culturele omstandigheden proberen op te heffen of te verminderen

Dit heeft als resultaat dat kinderen met plezier naar onze school gaan. We hebben kinderen die goed voorbereid zijn op hun toekomst met een goede basis aan kennis en vaardigheden. Hiermee hebben ze goede kansen in hun verdere loopbaan. Ze zijn zelfstandig en hebben een goede werkhouding. Ze kunnen goed hun mening onder woorden brengen en zijn sociaal vaardig. Ook kunnen ze hun eigen creativiteit, vaardigheden én zelfbeeld ontplooien.

De kwaliteit van het onderwijs staat centraal in onze visie. We zijn trots op onze onderwijsresultaten. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid, openheid en veiligheid zijn belangrijke waarden voor onze school. We bereiden regelmatig samen lessen voor, bekijken lessen van elkaar en geven hier feedback op. Dit alles om elke dag een beetje beter te worden. We willen een lerende organisatie zijn. Een professionele cultuur waar samenwerken een belangrijke rol speelt.

We hopen dat u een via deze website een goed beeld krijgt van onze school.

Klik op een van de onderwerpen aan de linkerkant van deze pagina voor meer informatie. In het archief rechts vind u recente en minder recente nieuwsberichten over gebeurtenissen op en rond de Maaspleinschool. Deze staan gesorteerd op onderwerp of op datum.

Schoolgids 2019-2020