Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Take it Easy

Vanaf volgend schooljaar starten we met het geven van Engelse lessen vanaf groep 1. De Maaspleinschool krijgt dan een aantal keer per week lesjes en zodoende leren onze kinderen vanaf de kleutergroepen al woordjes in het Engels!

Engels is een wereldtaal en in een wereld waar we steeds meer gebruik maken van het internet wordt de Engelse taal steeds belangrijker. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen het beste een taal aanleren wanneer deze zo jong mogelijk wordt aangeboden. Ook bevordert het aanleren van een andere taal de algemene taalontwikkeling.  

De lesmethode die we voor goed Engels onderwijs hebben uitgekozen heet Take it Easy. Dit is een moderne methode waarbij er veel digitaal lesmateriaal beschikbaar is voor onze leerlingen. Dit sluit goed aan bij ons onderwijs.