Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Vakdocenten

Vakdocenten 

De Maasplein school heeft verschillende vakdocenten die gespecialiseerd zijn om het maximale uit onze leerlingen te halen. Vakleerkrachten hebben hiervoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd en zijn expert in hun vak.  

Voor de volgende vakken hebben wij vakleerkrachten; 

Leerkracht bewegingsonderwijs 

Juf Rosa verzorgt op de Maaspleinschool het bewegingsonderwijs aan de groep t/m 8. De leerlingen krijgen twee keer per week van haar les. Tijdens bewegingsonderwijs staat de motorische ontwikkeling centraal. Juf Rosa verdeelt de gymzaal vaak in meerdere vakken zodat leerlingen aan verschillende bewegingsactiviteiten deelnemen. Bewegingsonderwijs is belangrijk voor de conditie van onze leerlingen. Kinderen met een goede conditie kunnen zich beter concentreren in de lessen.  

Leerkracht muziek 

Juf Danique is onze enthousiaste muziekleerkracht. Elke week werkt zij met de kinderen aan de muzikale ontwikkeling. Dat kan zijn een gezamenlijk schoollied aanleren bij vieringen (denk aan bijvoorbeeld aan kerstliedjes bij kerst) maar ook de omgang met muziekinstrumenten en het lezen van (eenvoudige) bladmuziek en noten.  

Leerkracht beeldende vorming 

Juf Esther zet zich in voor creatieve beeldende vorming. Elke week bedenkt zij een activiteit die aansluit die vaak aansluit bij het gemeenschappelijke thema. In de gangen is het werk van de kinderen te bewonderen. Beeldende vorming is belangrijk voor het stimuleren van de creativiteit maar ook voor bedenken van oplossingen en het evalueren van een proces. Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende materialen en ervaren zij hoe deze materialen te gebruiken.