Welkom bij de Maaspleinschool.

Een kleine school met daardoor veel oog voor het individu.

030 28 00 890

info.maasplein@spoutrecht.nl

Maasplein 1

3522 BV, Utrecht

08:00 - 16:00

Maandag t/m vrijdag

Utrechts Verkeerveiligheidslabel

De verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van ons allemaal. Ouders leren hun kinderen hoe ze veilig over straat kunnen. Scholen geven verkeersles. Als school zijn we daarom actief om het UVL-verkeerslabel te halen en te handhaven. Er is een verkeerscommissie die de veiligheid van onze leerlingen van onze leerlingen onderweg in het verkeer zo goed mogelijk probeert te bewerkstelligen Zo zijn er al borden en veilige oversteekplaatsen rondom ons schoolplein gerealiseerd. Verkeer wordt op de agenda gezet tijdens de personeelsvergaderingen en medezeggenschapsvergaderingen. De ouders worden geïnformeerd d.m.v. ouderavonden en de nieuwsbrief over wat zij kunnen betekenen voor de veiligheid van hun kinderen in het verkeer. Op school worden actuele theoretische verkeerslessen gegeven, maar daarnaast proberen we zoveel mogelijk de theorie in praktijk te brengen.

Hieronder vindt u een ouderblad om uw kind te leren hoe hij/ zij moet oversteken:

Weet u dat er ook een site is voor de kinderen van Veilig Verkeer Nederland? Kijk maar eens op: http://kids.vvn.nl/